Σχεδιάζουμε

υπερσύγχρονες και αποτελεσματικές ιστοσελίδες

που κάνουν τη διαφορά
διαβάστε περισσότερα

Transparent Layer

Σχεδιασμός ιστοσελίδων με

Responsive Design.

Μία ιστοσελίδα συμβατή με όλες τις συσκευές

Transparent Layer

Παρέχουμε υπηρεσίες

Αντίστροφης Μηχανικής

& Ασφάλειας λογισμικού.
διαβάστε περισσότερα

Transparent Layer

Αν ψάχνετε επαγγελματίες

Joomla Προγραμματιστές

τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος
διαβάστε περισσότερα

Transparent Layer

 

Η Αντίστροφη Μηχανική Λογισμικού (Software Reverse Engineering - SRE) είναι η πρακτική της ανάλυσης ενός προγράμματος, ολόκληρου ή τμήματος αυτού, με σκοπό την εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με την αρχιτεκτονική, τον σχεδιασμό, τον τρόπο με τον οποίο έχει υλοποιηθεί (εξάγοντας πληροφορίες σχετικά με της τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν) καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του.

Μία τυπική εφαρμογή της αντίστροφης μηχανικής θα περιελάμβανε την αντιστροφή του κώδικα μηχανής ενός προγράμματος (δηλαδή μία ακολουθία από άσους και μηδενικά που στέλνονται στον κεντρικό επεξεργαστή προς επεξεργασία) πίσω στην γλώσσα υψηλού επιπέδου, με την οποία γράφτηκε από τους προγραμματιστές, διότι ο αρχικός πηγαίος κώδικας έχει χαθεί για κάποιο λόγο.

Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί, ώστε να μελετηθεί ο τρόπος που ένα πρόγραμμα εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες, για να βελτιώσει την απόδοση ενός προγράμματος,  για τον εντοπισμό και διόρθωση κάποιου bug (διόρθωση ενός σφάλματος που εμποδίζει την καλή λειτουργία ενός λογισμικού όταν ο πηγαίος κώδικας δεν είναι διαθέσιμος), για να προσδιορίσει ένα κακόβουλο περιεχόμενο σε ένα πρόγραμμα όπως ένας ιός ή στην προσαρμογή ενός προγράμματος που είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε έναν επεξεργαστή, ώστε να δουλεύει σε κάποιον άλλον.

Οι υπηρεσίες Αντίστροφης Μηχανικής που παρέχει η DixanSoft είναι:

  • Δημιουργία τεχνικών εγχειριδίων για λογισμικά, που είτε δεν έχουν τεχνική τεκμηρίωση, είτε η τεχνική τεκμηρίωση είναι ελλιπής.
  • Εντοπισμό κρυμμένων προβλημάτων και σφαλμάτων σε λογισμικά (Αποσφαλμάτωση)
  • Προσδιορισμός ενός κακόβουλου περιεχόμενου σε ένα πρόγραμμα, όπως ένας ιός
  • Ανάλυση ενός προγράμματος, ολόκληρου ή τμήματος αυτού, με σκοπό την εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με την αρχιτεκτονική, τον σχεδιασμό, τον τρόπο με τον οποίο έχει υλοποιηθεί (εξάγοντας πληροφορίες σχετικά με της τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν) καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του, διότι για κάποιο λόγο δεν υπάρχει ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος.
  • Αντιστροφή του κώδικα μηχανής ενός προγράμματος, πίσω σε γλώσσα υψηλού επιπέδου όπως η C++, στην περίπτωση που έχει χαθεί ο αρχικός πηγαίος κώδικας

Η DixanSoft, με την πολύ μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία της σε θέματα Αντίστροφης Μηχανικής, είναι εδώ για να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε ανάγκη της επιχείρησή σας σχετικά με θέματα που αφορούν τα λογισμικά σας και την ασφάλειά τους. Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Θα πρέπει τέλος να σημειώσουμε, ότι η χρήση της Αντίστροφης Μηχανικής, για την αντιγραφή ή αναπαραγωγή ενός λογισμικού, αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και είναι παράνομο και εμείς στη DixanSoft το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη.